Pirkimo-pardavimo sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “el.parduotuvė”). Visi pirkėjai, atliekantys pirkimo veiksmą pripažįsta, jog yra susipažinę ir sutinka su šiomis taisyklėmis.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas elektroninėje parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą,  susipažinęs ir sutikęs su parduotuvės taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Užsakyti”. Kiekviena sutartis sudaryta tarp pirkėjo ir pardavėjo yra saugoma el. parduotuvėje.

3. Pirkėjo teisės

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el.parduotuvėje šių taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių bei pirkimo – pardavimo sutarties su el.parduotuve per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl prekių, kurios patenka į negrąžinamų prekių sąrašą ir yra sudaryta paslaugų sutartis, pagal kurią paslaugos pirkėjui yra visiškai suteiktos. 

4. Pirkėjas įsipareigoja

Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti sutartą sumą. Jeigu pasikeičia pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, pirkėjas privalo nedelsiant juos atnaujinti. Jei pirkėjas, prekių pristatymo metu,  atsisako priimti prekes, pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas. Pirkėjas naudodamasis el.parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.
Nutraukinat pirkimo sutartį  prekės grąžinamos per 14 dienų nuo pristatymo dienos. Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos. 

Nutraukiant pardavimo sutartį Pirkėjas privalo pranešti Pardavėjui apie sutarties nutraukimą ne tik elektroniniu būdu vytene@surfwax.lt , bet ir pranešant telefonu 8-686-77878, kad būtų galima užtikrinti įstatymo numatytus terminus.

SVARBU: prieš gražinant kokybiškas prekes, prašome pasidomėti, ar prekė nepatenka į negrąžinamų prekių sąrašą.
Nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3e3f6a70164711e4aa9bb36470fb9e6e

5. Pardavėjo teisės

Jei Pirkėjas bando pakenkti el parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti Pirkėjo galimybes naudotis el.parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti el.parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas. Parduotuvėje atvaizduojamos prekės gali keistis savo išvaizda (spalva, užrašai ir pan.) tačiau modelis ir duomenys privalo būti kaip nurodyta.
Pardavėjas gali atsisakyti priimti užsakymą, parduoti prekes Pirkėjui, jei pastarasis nustatomas kaip nepatikimas klientas.

6. Pardavėjo įsipareigojamas

Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį. Pardavėjas susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Jei pirkėjas atsisako priimti prekės analogą, grąžinti sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.
Nutraukus pirkimo-pardavimo sutartį, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus už prekę  per 14 dienų

7. Prekių pristatymas

Prekes pristatome Pardavėjas arba Kurjerių tarnyba. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Parduotuvės įgaliotu ar kurjerių tarnybos atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius Sąskaitoje – faktūroje yra laikoma kad siunta yra perduota. Pastebėję siuntos pažeidimą, Jūs siuntos turite nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Jums priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai. Prekės esančios sandėlyje pristatomos per 3-7 darbo dienas. Užsakomosios prekės pristatomos per 10 darbo dienų (jeigu prekės nėra sandėlyje per 21 darbo dieną). Norint, kad prekė būtų pristatyta greičiau-kreiptis į administraciją dėl įkainių.

8. Daiktų grąžinimas

Pirkėjas teisę per keturiolika dienų atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties. Sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų nuo tos dienos, kai pirkėjas gauna užsakytą prekę. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”. Pirkėjo reikalavimas grąžinti arba pakeisti prekes tenkintinas, jeigu daiktai nebuvo naudojami, nesugadinti, išsaugotos jų vartojamosios savybės, nepraradę prekinės išvaizdos bei turi originali pritvirtintas etiketes.  Pirkėjas privalo turėti pirkimą patvirtinančius dokumentus. Pirkėjui nusprendus nutraukti sutartį ir pranešus apie tai Pardavėjui, Pirkėjas negali naudotis preke. Jei nustatoma, kad prekė buvo vartota (naudota), sugadinta, praradusi vartojamasias savybes ar yra be originaliai prisegtų etikečių,  Pardavėjas  atsisako tenkinti sutarties nutraukimo prašymą. Pirkėjas prekes grąžina  savo transportu pardavėjo nurodytu adresu ir dengia grąžinimo išlaidas.  Pardavėjas ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo pirkėjo  pranešimą apie sutarties atsisakymą, grąžina pirkėjui sumokėtas sumas už prekes. Už suteiktą transporto paslaugą pinigai nėra grąžinami. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo dienos turi perduoti prekes pardavėjui. Pardavėjas negrąžina pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės nėra grąžintos. 

Kai grąžinama parduota nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, yra grąžinami Pirkėjo sumokėti pinigai. Garantinis laikotarpis 12 mėn.

9. Atsakomybė

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis el.parduotuve. Pirkėjas atsako už registracinių duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo registraciniais duomenimis, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo el.parduotuvėje esančias nuorodas. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

10. Informacijos siuntimas

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el.parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.

11. Baigiamosios nuostatos

Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.